Hoạt động Đảng
Ngày 22/7/2021 Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày 23/07/2021   |Xem tiếp
Ngày 25/6/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ Sở Giao dịch I đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 (vòng 2).
Ngày 29/06/2021   |Xem tiếp
Ngày 10/06/2021, Chi bộ Chi nhánh NHPT khu vực Điện Biên - Lai Châu đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Khuất Duy Sơn và Hoàng Thị Lan Hương.
Ngày 11/06/2021   |Xem tiếp
Ngày 28/5/2021, Đảng ủy NHPT Việt Nam đã ban hành công văn số 136-CV/ĐU về việc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021.
Ngày 31/05/2021   |Xem tiếp
Ngày 22/5/2021, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Công văn số 131-CV/ĐU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày 26/05/2021   |Xem tiếp
Ngày 04/5/2021 Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có công văn số 114/ CV/ĐU, gửi các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19, nội dung như sau:
Ngày 11/05/2021   |Xem tiếp
Thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 29.4.2021, Đảng ủy Khối đã có Công văn số 246-CV/ĐUK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nhiệm vu trọng tâm sau:
Ngày 29/04/2021   |Xem tiếp
Ngày 30/3/2021, Đảng ủy NHPT tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngày 31/03/2021   |Xem tiếp
Ngày 26/03/2021, Đảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Đảng bộ Cơ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai - Kon Tum.
Ngày 29/03/2021   |Xem tiếp
Ngày 03/3/2021, Chi bộ Tín dụng 1 đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Vũ Thị Phương Thanh, Phòng Tổng hợp - Chính sách.
Ngày 04/03/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:5815
Lượt truy cập: 9423827